You are here:  / Pozostałe / Psychoterapeuta Lublin

Psychoterapeuta Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja zazwyczaj kojarzy nam się z czymś niezmiernie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to na ogół osoby z kolosalną ilością kompleksów, nie radzące sobie z problemami oraz przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać trzeba, iż niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a oraz takie nie przystają do rzadkości. W Polsce jest niezmiernie wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów wywołujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie dotyczy to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najporządniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to odpowiedni przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są zwykle nadzwyczaj ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za odpowiednie dla siebie. Omawiane zaburzenia przynależą do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność i trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.