You are here:  / Pozostałe / Geodeta zrid Olsztyn

Geodeta zrid Olsztyn

Profesjonalne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, ponieważ będą zajmować się tym wykwalifikowani specjaliści. Zleceniodawcy zgłaszający się do mapa do celów projektowych olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie wykonane wszechstronnie. Na początku geodeci wyznaczeni do konkretnego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Kolejno wykonują dokładne mapy do celów projektowych oraz inne opracowania tematyczne. Po opracowaniu dokumentacji zajmują się z kolei uzgodnieniami branżowymi. Zleceniodawcy mogą oczekiwać na opracowanie tego typu dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, numeryczny model terenu, UAV, pomiary inwentaryzacyjne oraz wykonywanie dowolnych wyrysów. Firma zajmuje się też opracowaniami geodezyjno – prawnymi, dotyczącymi między innymi: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności czy sporządzenia map w celach sądowych.